Polski producent płyt CLT

CLT Witkowscy

CLT - Cross Laminated Timber
warstwowa płyta krzyżowo klejona z tarcicy.

Płyta CLT jest materiałem budowlanym przyszłości, z powodzeniem stosowana na całym świecie. Jest ekologiczna, mocna i trwała. Teraz nowoczesne budownictwo z drewna masywnego ma szansę rozwinąć się również w Polsce dzięki inwestycji w Rychłowicach koło Wielunia. Produkcja płyty jest realizowana w nowoczesnym zakładzie, na dedykowanych maszynach, zgodnie z europejskimi i polskimi normami, pod nadzorem jednostek certyfikujących. Płyta produkowana jest głównie z Polskiej Sosny i klejona certyfikowanym klejem PUR dopuszczonym do budownictwa.

Jestem zainteresowany współpracą
CLT Witkowscy

Pytania i odpowiedzi

Termin realizacji zamówienia jest zależny od ilości i rodzaju drewna, z którego jest formowana płyta. W przypadku bardzo dużych ilości materiału wsadowego lub specyficznego gatunku drewna, tarcicę musimy zamówić w innych zakładach i ją przetworzyć na potrzeby wyprodukowania konkretnych płyt. W większości przypadków zamówienie jest realizowane w ciągu 14 dni od daty potwierdzenia zamówienia.

Tak, każdy, również klient indywidualny może złożyć zamówienie.

Nie ma dolnego limitu wielkości zamówienia. W przypadku bardzo małej ilości zamówienia, zamówienie będzie realizowane łącznie z innym zamówieniem o tej samej specyfikacji. Termin realizacji może się związku z tym opóźnić.

Drewno jest materiałem budowlanym o nieskończonej trwałości. Żeby spełnić ten warunek musi być zabezpieczony przed czynnikami które powodują jego degradację, np. woda, słońce, owady, grzyby. Przyjmuje się, że trwałość budynków zbudowanych z drewna to nie mniej niż 50 lat.

W naszej fabryce możemy wyprodukować i poddać obróbce płytę o wymiarach 13,5x3,5m. Płyta ta, może służyć również jako ściana budynku. Technologia CLT umożliwia produkcję płyty do 40cm grubości, jednak taka grubość płyty jest już problematyczna w obróbce i transporcie.

Tak, jeżeli Klient posiada już gotowy projekt swojego domku letniskowego w technologii CLT, to oczywiście wykonamy takie zamówienie. Jeżeli klient nie ma projektu, a np. tylko szkic, to wykonamy dla niego dokumentację projektową, lub przekażemy kontakt do Biur Projektowych, które z nami współpracują i potrafią projektować w tej technologii.

Wystarczy przesłać do nas projekt domu. Jeżeli jest to już gotowy projekt w technologii CLT to wyceniamy go i składamy ofertę do akceptacji. Jeżeli klient nie ma projektu, a np. tylko szkic, to wykonamy dla niego dokumentację projektową lub przekażemy kontakt do Biur Projektowych, które z nami współpracują i potrafią projektować w tej technologii.

Największą oszczędnością jest czas. Dom wybudowany z drewna jest od razu gotowy do zamieszkania. W porównaniu do technologii murowanej nie wprowadzamy wilgotności do pomieszczeń i nie musimy czekać na etapowość realizacji robót budowlanych. W przypadku specyficznych warunków panujących na działce budowy, np. nośność gruntu, wysoki stan wody gruntowej, może okazać się, że budynek wykonany w innej technologii niż drewniana jest nie możliwy do zrealizowania, lub potrzebne są dodatkowe zabiegi technologiczne np. palowanie, osuszanie gruntu poprzez drenaż, co znacząco wpływa na koszty budowy. Dom drewniany z racji krótszego czasu budowy i mniejszej pracochłonności jest najtańszą alternatywą do innych technologii wznoszenia budowli.

Tak, budynki z CLT mogą być obiektami całorocznymi. W polskim klimacie budynek całoroczny powinien być zaizolowany, ogrzewany, wentylowany i posiadać podstawowe media. Dla budynków w technologii CLT nie ma z tym żadnego problemu.

Tak, budynek z CLT należy ocieplić. Drewno jest dobrym izolatorem termicznym, jednak w polskim klimacie ściana z drewna powinna mieć grubość nie mniejszą niż 60 cm, co oczywiście jest ekonomicznie nieuzasadnione. Klientom polecamy wykonanie izolacji z wełny mineralnej lub skalnej. Jest to sprawdzony materiał izolacyjny, który nie ulega degradacji i nie lubią go gryzonie. Oczywiście płytę z CLT należy i tak zabezpieczyć przed warunkami atmosferycznymi, dlatego zalecamy wykonanie izolacji i elewacji.

Technologia CLT jest technologią o nieograniczonych możliwościach. Już dzisiaj jest standardem budowanie budynków o 10 kondygnacjach wykonanych tylko z płyty CLT. Powierzchnia budynku jest w tym przypadku nieograniczona, a rozpiętość stropów zależy tylko od grubości stosowanych płyt stropowych.

Produkty:
Drewniana płyta konstrukcyjna

Płyta produkowana jest z Polskiej Sosny, warstwy z innych gatunków np. świerk sądodatkowo ustalane z klientem. Oferta dotyczy płyty z obróbkami prostymi, tzn. sformatowanej do wymiaru pod kątami prostymi, z wyciętymi otworami drzwiowymi, okiennymi (prostokątnymi) wg. dostarczonej specyfikacji Klienta. Obróbki krzywoliniowe, frezowania, wiercenia, cięcia z nachyleniem dodatkowo płatne. Metry kwadratowe płyty liczone po zewnętrznym prostokątnym obrysie. Płyty z wyciętych otworów stanowią własność klienta. Płyty wykonane są z materiału konstrukcyjnego certyfikowanego, klasyfikowanego mechanicznie. Materiał łączony wzdłużne (na widoczny grzebień) na certyfikowanej linii do łączenia na długość. Na życzenie możliwe wykonanie ścian bez łączenia. Jakość tarcicy standardowo „Przemysłowa wizualna (IVQ)” z dopuszczalnymi widocznymi wadami (jak sęki, przebarwienia).

Jestem zainteresowany współpracą
CLT Witkowscy

Standardowe płyty ścienne:

Grubość: Typ: Warstw: Orientacja i grubość warstwy tarcicy: [mm]
[mm] [-] [-] Pionowa Pozioma Pionowa Pozioma Pionowa
66 DPK S66C3 3 22* 22* 22*
74 DPK S74C3 3 22* 30 22*
DPK S74L3 3 22* 30 22*
82 DPK S82C3 3 30 22* 30
84 DPK S84C3 3 22* 40 22*
DPK S84L3 3 22* 40 22*
100 DPK S100C3 3 30 40 30
DPK S100L3 3 30 40 30
110 DPK S110C5 5 22* 22* 22* 22* 22*
120 DPK S120C3 3 40 40 40
126 DPK S126C5 5 30 22* 22* 22* 30
144 DPK S144C5 5 30 22* 40 22* 30
164 DPK S164C5 5 40 22* 40 22* 40
200 DPK S200C5 5 40 40 40 40 40
*Tarcica 22mm – występuje w klasie wytrzymałości C18/20 lub wyższej, pozostałe grubości w warstwie zewnętrznej nie mniej niż C24


Standardowe płyty podłogowe i stropowe:

Grubość: Typ: Warstw: Orientacja i grubość warstwy tarcicy: [mm]
[mm] [-] [-] Wzdłużna Poprzeczna Wzdłużna Poprzeczna Wzdłużna
66 DPK P66L3 3 22* 22* 22*
102 DPK P102L3 3 40 22 40
120 DPK P120L3 3 40 40 40
110 DPK P110L5 5 22* 22* 22* 22* 22*
146 DPK P146L5 5 40 22* 22* 22* 40
164 DPK P164L5 5 40 22* 40 22* 40
200 DPK P200L5 5 40 40 40 40 40
280 DPK P280L7 7 40+40 40 40 40 40+40
*Tarcica 22mm – występuje w klasie wytrzymałości C18/20 lub wyższej, pozostałe grubości w warstwie zewnętrznej nie mniej niż C24

Parametry techniczne:

Nazwa produktu:DPK – Drewniana Płyta Konstrukcyjna
Inna nazwa handlowa:CLT – „Cross Laminated Timber” – Tarcica klejona krzyżowo, warstwo X-Lam
Zastosowanie:Budownictwo drewniane jako ściany, płyty podłogowe, płyty stropowe Opakowania
Maksymalne produkowane wymiary płyty:13,50m x 3,50m x 0,40m
Budowa i orientacja płyty:Płyta o nieparzystej ilości warstw, nie mniejszej niż 3. Każda kolejna warstwa jest obrócona płasko o 90o. Płyty stropowe do przenoszenia dużych obciążeń mogą mieć zewnętrze 2 warstwy zorientowane w tym samym kierunku.
Ciężar płyty:Dla 100% sosny około 540kg/m3 płyty
Jakość powierzchni płyty:Nie wizualna (NVQ) Przemysłowa wizualna (IVQ) Wizualna (DVQ)
Przewodność cieplna:λ = 0,16 [W/(m*K)]
Zdolność akumulacji ciepła:c = 1,60 [kJ/(kg*K)]
Zastosowany klej:Jednoskładnikowy klej poliuretanowy PUR do produkcji drewnianych elementów nośnych (zgodnie z EN 15497). Nie zawiera formaldehydu. Po związaniu jest całkowicie bezpieczny dla człowieka i środowiska.
Ciśnienie prasowania:Formowanie płyty jest wykonywane w prasach hydraulicznych. Ciśnienie prasowania nie jest mniejsze niż 0.5N/mm2
Gatunki drewna tarcicy: Do produkcji płyty korzystamy głównie z Polskiej Sosny. Inne gatunki na życzenie klienta.
Grubości tarcicy:Standardowo 22mm, 30mm, 40 mm Na życzenie klienta w zakresie od 20-50mm
Klasy wytrzymałości tarcicy:Warstwy zewnętrze C24* Warstwy wewnętrzne nie mniej niż C18 Warstwy wewnętrzne obciążone statycznie C24 *tarcica o grubości 22mm może występować jako C18 niezależnie od warstwy, dla płyt nieobciążonych
Wilgotność tarcicy:12%±2%
CLT Witkowscy

Polski producent płyt CLT

CLT Witkowscy
...

Jak produkujemy?

Proces produkcji pod pełną kontrolą

1. Projekt

Wszystkie płyty CLT, niezależnie od przeznaczenia są produkowane na indywidualne zamówienie klienta. Dlatego produkcję płyty CLT zaczynamy od zapoznania się z projektem obiektu i stworzenia rysunków wykonawczych. Dopiero po tej czynności tworzymy zestawienie materiałowe i przygotowujemy materiał potrzebny do wyprodukowania zamówienia.

2. Przygotowanie materiału wsadowego

Zgodnie ze specyfikacją produkowanych płyt, na halę produkcyjną dostarczamy tarcicę o parametrach zgodnych z zapotrzebowaniem. Tarcica musi być wysuszona do 12% wilgotności i przebadana wytrzymałościowo zgodnie z PN-EN 14081.

3. Sezonowanie materiału wsadowego

CLT Witkowscy Zgodnie z przyjętą technologią produkowania płyt CLT materiał wsadowy należy sezonować w klimacie panującym w hali. Zgodnie z normą w hali produkcyjnej powinna być wilgotność powietrza około 65% oraz temperatura około 20°(co odpowiada wilgotności równoważnej 12% wilgotności drewna). Dzięki sezonowaniu wilgotność tarcicy się uśrednia i przyjmuję wilgotność panująca w hali produkcyjnej. Tarcica tak przygotowana w trakcie procesu produkcyjnego nie zmienia kształtu i nie pręży się, co wpływa na docelową wytrzymałość spoiny klejowej. Raporty z klimatu panującego w hali produkcyjnej są archiwizowane i podlegają ocenie jednostek audytujących nasz zakład. W naszym zakładzie produkcyjnym przy produkcji płyty CLT opieramy się na normach PN-EN-16351 oraz EOTA EAD 130005-00-0304.

4. Łączenie tarcicy na długość

CLT WitkowscyZgodnie ze specyfikacją tarcicę przeznaczoną na warstwy wzdłużne i poprzeczne łączy się na długość do osiągniecia wymaganej długości. Dla warstw zewnętrznych poprzecznych wykonanych z sosny w pierwszej kolejności korzystamy z materiału litego (bez widocznych połączeń wzdłużnych). Nasz zakład produkcyjny posiada certyfikowaną linię do łączenia na długość materiału konstrukcyjnego zgodnie z normą PN-EN 15497. Posiadamy również własne laboratorium w którym sprawdzamy jakość połączenia na długość.

5. Sezonowanie tarcicy po łączeniu na długość

CLT WitkowscyZgodnie z normą PN-EN 15497 dla drewna konstrukcyjnego łączonego wzdłużne na połączenia klinowe oraz kartą kleju wykorzystywanego do połączeń tarcica bezpośrednio po łączeni nie powinna być podawana obciążeniom mechanicznym. Dlatego w naszym zakładzie produkcyjnym, tarcica trafia na specjalny magazyn, który magazynuje płasko tarcicę przez czas potrzebny do związania kleju w połączeniu klinowym.

6. Magazynowanie tarcicy po łączeniu na długość (magazynowanie lamel, wstęg tarcicy)

CLT WitkowscyPo zakończonym czasie sezonowania, lamela trafia na odpowiednie piętro magazynu i czeka na pobranie przez następny element technologii – struganie lamel.

7. Struganie lamel

CLT WitkowscyJeżeli partia materiału jest już gotowa, to operator strugarki pobiera przy pomocy mechanizacji lamele z magazynu i podaje je do strugarki. Strugarka zgodnie z wytycznymi formuje lamelę o określonym przekroju poprzecznym.

8. Magazyn lamel po struganiu

Magazyn lamel po struganiu służy jako bufor tarcicy wsadowej potrzebnej do sformowania płyty CLT. Jeżeli ilość lamel jest wystarczająca to można przystąpić od formowania i zaklejania wsadu do prasy.

9. Formowanie płyty CLT

CLT WitkowscyJeżeli cały materiał wsadowy jest już przygotowany i zgodny ze specyfikacją operator prasy przystępuję do formowania wsadu prasy. Zgodnie z rysunkami podaje kolejno warstwy. Między warstwami nanosimy klej przeznaczony do płyt CLT. Jest to klej PUR – poliuretanowy, który doskonale wypełnia i wiąże drewno, posiada wszystkie certyfikaty budowlane i po utrwaleniu jest całkowicie bezpieczny dla środowiska i człowieka. Jest to klej całkowicie bez formaldehydu.

10. Prasowanie

CLT WitkowscyPo ułożeniu wszystkich warstw, matryca z sformowaną płytą wjeżdża do prasy hydraulicznej. Prasa wytwarza nacisk na tarcicę rzędu 0,5-0,6N/mm2, co jest wartością w zupełności wystarczającą do dociśnięcia i związania ze sobą warstw. Czas prasowania zależy od stosowanego kleju.

11. Sezonowanie płyty

CLT WitkowscyPo wyjęciu płyty z matrycy prasy należy ją poddać sezonowaniu, do osiągniecia czasu pełnego związania kleju. W tym czasie nie należy obciążać jej mechanicznie, np. skręcać, zginać.

12. Formatowanie płyty

CLT WitkowscyZgodnie z projektem i wykonanymi rysunkami wykonawczymi nadajemy docelową formę płycie. Zostaje docięta do dokładnego wymiaru, wycinamy również otwory okienne, drzwiowe, wentylacyjne oraz trasy kablowe.

13. Magazynowanie płyty gotowej.

CLT WitkowscyGotowa, obrobiona, opisana płyta CLT jest magazynowana w hali produkcyjnej. Płyty są magazynowane do czasu wykonania wszystkich płyt zgodnie z zleceniem, a następnie oczekują na transport. Płyty do chwili wyjazdu bezpośrednio na teraz budowy są magazynowane w klimacie hali produkcyjnej. Dzięki temu są stałe wymiarowo, nie zmieniają jakości powierzchni, a firma będąca na placu budowy ma więcej czasu na złożenie i zabezpieczenie konstrukcji przed warunkami atmosferycznymi.

Jestem zainteresowany współpracą

Zastosowanie naszych produktów

domki moudlowe
domy jednorodzinne
mała architektura (altanka, garaż)

ETA

w przygotowaniu

Korzyści ze współpracy z nami

temin realizacji
dowolność formatów
cena + optymailizacja materiałowa/kosztowa
koszty transportu/logistyka
CLT Witkowscy - Polski producent płyty CLT

Rychłowice 20D,
98-300 Wieluń,
Polska

kontakt@cltwitkowscy.pl

Jestem zainteresowany współpracą